Energiapolitiikassa tilannekuva muuttuu nopeasti

27.09.2016

Hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta odotetaan poliittisia päätöksiä loppuvuodesta. Valmistelussa mallinnetaan parhaillaan eri vaihtoehtoja hallitusohjelman sekä Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi. *

Gasum Energiamessuilla 2014

Kuvassa Gasumin biokaasuauto Energiamessuilla 2014.

– Tavoitteena on mahdollisimman markkinaehtoinen kehitys, mutta politiikkatoimiakin tarvitaan, jotta EU:n ja kansalliset hallitusohjelman saavutetaan, muistuttaa hallitusneuvos Anja Liukko työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Liukko puhuu uusiutuvasta energiasta Energiakongressissa Tampereella 26.10. Alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten kohtaamispaikka on ohittamaton tilaisuus päivittää tietonsa Suomen energiapolitiikan suunnasta, kiertotaloudesta, liikenteestä ja kaupunkisuunnittelusta.  

– Nyt selvitetään, toimivatko markkinat riittävän nopealla aikataululla niin, että järjestelmämme muuttuu päästöttömäksi. Lähivuosien sähkön markkinanäkemykset ovat hyvin yhdensuuntaisia. Päästöoikeuden ja sähkön hinta pysyvät alhaalla, mikä ei kannusta investoimaan uusiutuvaan energiaan eikä uuteen energiateknologiaan. Toisaalta matala sähkön hinta hyödyttää teollisuutta ja kuluttajia, Anja Liukko toteaa.  

Bioenergia osa ilmastohaasteen ratkaisua  

– Bioenergia on tärkein energialähde, kun pyritään hallitusohjelman tavoitteisiin uusiutuvan ja kotimaisen energian lisäämiseksi. Bioenergia on globaalilla ja EU-tasolla tärkein uusiutuva energiamuoto ja vielä merkittävämpi Suomen energiataseen ja koko kansantalouden kannalta, sanoo toimitusjohtaja Harri Laurikka Bioenergia ry:stä.

Laurikan mukaan Suomen vahvuus uusiutuvan energian liiketoiminnassa on bioenergian koko ketjun hallinnassa.

– Maailmanlaajuisesti erityisen nopeasti kasvavat biomassan kehittyneet polttotekniikat, kuten leijukerroskattilat lämmön ja sähkön tuotannon yhteydessä. Nämä ovat jo nyt suomalaisten yritysten vahvuuksia ja menestystuotteita, hän mainitsee.

Bioenergian haasteena Laurikka näkee EU:n ulkopuolelta tuotavista biopolttoaineista liikkeelle lähteneen keskustelun EU:ssa käytetyn bioenergian kestävyysvaatimuksista. Komission ehdotusta biomassa kestävyyskriteereistä odotetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

– Se saattaa tuoda uusia todentamisvaatimuksia myös suomalaisen metsäenergian käyttöön, hän toteaa.  

Suurin kysymys järjestelmämuutoksen nopeus  

Energiamessujen Päästötön tulevaisuus –seminaarin asiantuntija, Neo Carbon –ohjelmasta vastaava Pasi Vainikka VTT:stä muistuttaa tilannekuvan energia-alalla muuttuvan nyt nopeasti.

– Energiajärjestelmässä aikajänteet ovat olleet hitaat, mutta nyt digitalisaation aikavakiot tunkeutuvat energiasektorillekin. Uusiutuvien nopean teknologiakehityksen ja kustannusten laskun myötä muutoksen nopeutta on yhä vaikeampi arvioida. Suurin kysymys onkin aika, millä nopeudella tämä tapahtuu, Vainikka sanoo.

Paljon puhutaan sähköstä ja sen hinnasta, mutta asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutostalkoot ratkaistaan lämmityksessä ja liikennesektorilla.

– Lasketaanko Suomessa liikaa biodieselin varaan, kun maailmalla pohditaan dieselajoneuvojen kieltämistä ja markkinoille tulee useita lähes 500 kilometrin säteellä toimivia täyssähköautoja, Vainikka kysyy.

Tutkija huomauttaa, että Suomen energiasektorin julkisvetoisesta historiasta siirtyminen markkinaehtoisuuteen on helpommin sanottu kuin tehty. Myöskään kysyntäjouston mahdollisuuksia ei ole vielä päästy hyödyntämään.

– Markkinatalous edellyttää tehokkaita markkinoita, jossa on enemmän toimijoita. Tulevaisuudessa kaikki voivat toimia sähköverkon apuna internetin kautta. Voi myös kysyä, tarvitaanko Suomessa enää yli 12 gigawatin tehoja. Kotitalouksissa on kysyntäjoustovaraa kolme gigawattia ja yrityksistä ja teollisuudesta löytynee saman verran.

Keskustelu jatkuu englanninkielisessä, maksuttomassa Päästötön tulevaisuus – NYT –iltapäiväseminaarissa Tampereella 25.10.2016.

Energia 2016 -tapahtumakokonaisuus järjestetään 25.–27.10. Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.

Viikon avaa Bioenergia ry:n vuosittainen Bioenergiapäivä jo 24.10. World Energy Council (WEC) Finlandin maksullisessa Energiapäivässä 25.10.  pohditaan maailman ja Suomen energiastrategiaa. Expomarkin ja Promaintin järjestämässä Energiakongressissa 26.10. käsitellään mm. energiamarkkinoita, kiertotaloutta, ympäristöä ja tulevaisuuden ratkaisuja. Energiamessuilla esittäytyy yli 350 näytteilleasettajaa 25.–27.10.2016.  

Lisätietoja:

Energiamessut: Nina Nurminen, myyntipäällikkö, Expomark Oy p. 040 701 4183, nina.nurminen@expomark.fi 

Energiapäivä: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland p. 040 707 6637, lauri.muranen@energia.fi

Energiakongressi: Jaakko Tennilä, toiminnanjohtaja, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry p. 050 384 4545, jaakko.tennila@kunnossapito.fi

* Hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian osuus tulee nostaa 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisääminen on tässä keskeistä. Lisäksi liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus halutaan nostaa 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on myös luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolittaa tuontiöljyn käyttö. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on täysi päästöttömyys 2050.    

Takaisin