Energia Blogi

18. heinäkuuta 2018 14.20

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa

Toukokuun puolivälissä Kuntaliitto järjesti 9. ilmastokonferenssin. Tällä kertaa vietimme sitä kuntien ilmastotyön 20-vuotisen historian merkeissä. Lähtölaukauksena voi pitää Kuntaliiton käynnistämää Kuntien ilmastokampanjaa ensimmäisessä ilmastokonferenssissa syksyllä 1997. Tuolloin kampanjaan liittyi 7 kuntatoimijaa. Tänään kampanjassa on mukana 55 kuntaa ja neljä kuntayhtymää. Kampanjan tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta vähentäen kasvihuonekaasupäästöjä kunnan käytössä olevin keinoin ja seurata päästökehitystä. Tavoitetason kunnat asettavat itse pyrkien kuitenkin vähintään YK:n ilmastositoumusten tasoon. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ovat myös kuntien kannalta olennaisia. Haastavimmat ratkaisut koskevat maankäyttöä ja liikennettä, joiden suunnittelu vaatii erityisen pitkäjänteisiä ja joskus rohkeitakin ratkaisuja.

Energian käyttö ja sen tuotanto ovat ja tulevat jatkossakin olemaan keskeisiä mahdollisuuksia. Kunnan oma energiankäyttö lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineiden osalta on symbolisesti merkittävin osa kunnan ilmastotyötä. Siihen on oivana apuna ja kannustimena -niin ikään jo 20 vuoden ikään ehtinyt- energiatehokkuussopimusjärjestelmä kunnan ja valtion välillä. Energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017-2025 on tehnyt 67 kuntaa.

Kunnianhimoisten hiilineutraalius -tavoitteiden saavuttamiseksi toimii 39 HINKU-kuntaa. Ilmastokampanjakuntia on näistä joka neljäs. HINKU pyrkii laajentamaan kunnan ilmastotyötä kattamaan myös kunnassa toimivat yritykset ja asukkaat.

Kahden keskeisen kotimaisen ilmastoverkoston lisäksi euroopanlaajuista kuntien verkostoituvaa ilmastotyötä edustaa EU-komission lanseeraama Covenant of Mayors. Siihen on liittynyt viitisentoista kuntaa ja kaksi maakuntaliittoa. EU-ohjelmiin liittyvillä hankkeilla saadaan lisäksi vauhtia paikalliseen toimintaan.

Kuluttajien energianeuvontaa on tarjolla noin puolen tusinan alueellisen toimijan tarjoamana. Näiden taustajoukkoina toimivat energiatoimistot ja kuntayhteisöt.

Joukko kuntia on lisäksi mukana FISU-, kiertotalous-, Smart&Clean- sekä ekohankintoja tekevien kuntien verkostoissa. Hankepohjaisina näillä on tiivis kytkentä paikallisiin ilmastoratkaisuihin.

Ilmastotyötä tehdään myös merkittävien julkisten hankintojen kautta. KL-kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut puitesopimuksella aurinkopaneelivoimaloita avaimet-käteen periaatteella sekä sähkö- ja kaasuajoneuvoja kuntien tarpeisiin. Keväällä 2018 käynnistyi kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvontaverkosto KEINO. Se tulee osaltaan avuksi ilmastomyönteisten tavaroiden, palvelujen ja niihin liittyvien sopimusten yksityiskohtien kehittämisessä ja edistämisessä.

Ilmastotyötä ei voi tehdä ilman investointeja. Niihin tarvitaan taas rahoitusta, käytännössä lainarahaa. Kuntien ja valtion yhdessä omistama Kuntarahoitus Oy lanseerasi 2016 ensimmäisenä suomalaisena rahoituslaitoksena vihreät lainat. Ne ovat korkotasoltaan hieman tavanomaisia rahoitusratkaisuja edullisempia ja tarkoitettu erityisesti ympäristön tilaa keskimääräistä paremmin parantaviin hankkeisiin. Rahoitusta on käytetty merkittäviin joukkoliikennehankkeisiin, energiatehokkaiden päiväkotien ja koulujen rakentamiseen sekä jäteveden puhdistamoihin sekä uusiutuvaa energiaa edistäviin energiaratkaisuihin. Rahoituslaitos raportoi kansainvälisille sijoittajilleen vihreiden lainojen käyttökohteista ja päästövähennysvaikutuksista. 

Työn tulokset ovat jo näkyvissä. Energian säästö ja käytön tehostaminen sekä uusiutuvan energian osuuden kasvu on selkeää. Kuntien energiayhtiöiden tekemät polttoainevalinnat vaikuttavat päästötilanteeseen suuresti. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämistyö näkyy niiden lisääntyneinä käyttäjämäärinä. Yhdyskuntien jätehuollossa kierrätys ja energiahyödyntäminen näkyvät vähentyneinä metaanipäästöinä ja kaatopaikkakertyminä. Kuntien ruokahuollossa vähennetään hävikkiruuan määrää ja panostetaan lähiseudun raaka-aineisiin.

Päästövähennystavoitteet kiristyvät kaiken aikaa ja kaikilla aloilla. Paitsi uhka, se voi olla myös kunnan elinvoiman kannalta mahdollisuus. Ilmastotyön on siksi jatkuttava myös kunnissa ja se on sisällytettävä kaikkeen toimintaan. Osaamiseen ja koulutukseen tulee kunnissa kiinnittää erityistä huomiota. Parin vuosikymmenen aikana ilmastokysymysten ratkaisijat kunnissa ovat oppineet ja kouluttautuneet työn lomassa-osin oman kiinnostuksensa ansiosta. Ilmastotyön tarpeellisuudesta vallitsee poliittisten päättäjien keskuudessa laaja yksimielisyys. Kunnan, sen asukkaiden ja yritysten yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia.

Kuntaliiton tavoitteena on kuntien, seutujen ja maakuntien ilmastotyön ja erilaisten hankkeiden ja verkostojen saattaminen yhteen. Näin saavutetaan parhaiten pitkäjänteisiä tuloksia, välitetään tietoa toisten tekemisistä, opitaan toisiltamme ja kehitetään mahdollisesti jotain uutta ja kaikkia hyödyttävää. Yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu valtiovallan ja maakuntien kanssa on tässä edelleen välttämätöntä.

Luoma-Kalevi-webKalevi Luoma
energiainsinööri
Suomen Kuntaliitto

 

Kuntaliitto järjestää kaikkina messupäivinä ”TEHOKKUUTTA - LIIKETTÄ - INNOVAATIOITA” -teemasessioita Verso-ohjelmalavalla. Katso tarkempi ohjelma: energiamessut.fi/ohjelma

 

 

ENERGIA 2018 - THE ENERGY EVENT OF FINLAND.

Energia 2018 on alan suurin tapahtuma. Se kokoaa 23.-25.10.2018 Tampereelle alan uusimmat teknologiat, laitteet ja ratkaisut, kovimmat asiantuntijat ja tekijät. Tapahtumassa on tarjolla myös erityisen runsas määrä laadukasta asiantuntijaohjelmaa.  

Lisätietoja: energiamessut.fi


Energia 2018

Energiaihmeitä talkoilla
Tomi Kiuru, johtava asiantuntija, Motiva / 19.10.2018

Voiko organisaation innovaatiokyky olla vain erinomainen tai huono? 
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), VTT / 15.10.2018

Liikennepäästöjen vähentämiskeskustelu uusille urille: 3 + 1 pointtia
Raimo Lovio, professori, puheenjohtaja Lähienergialiitto / 10.10.2018

Energiatehokkuus säästää rahaa ja ympäristöä: Suuri potentiaali rakennetussa ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Leasegreen Oy / 4.10.2018

Koneet, tekoäly ja robotit, entäs me?
Joni Räsänen, tuotepäällikkö, KPA Unicon / 25.9.2018

Jännempää kuin koskaan ennen
Heidi Paalatie, järjestöpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys / 12.9.2018

”Miksi ostaisin energiaa palveluna, kun pärjäämme hyvin nykyisellä mallilla?”
Leo Toivonen, myyntipäällikkö, Adven Oy / 5.9.2018

Aidot kohtaamiset lisäävät ymmärrystä energiasektorin tulevaisuudesta
Helena Kivi-Koskinen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland / 23.8.2018 

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa
Kalevi Luoma, energiainsinööri, Suomen Kuntaliitto / 18.7.2018

Energian uusi arvo
Kari Mäki, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018
Sanna Öörni, Co-Creation Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018

Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 31.5.2018

Puolisen vuotta energia-alan huipputapahtumaan Tampereella - sitä ennen huolehdittava CHP:n kilpailukyvystä
Jari Kostama, johtaja, energian tuotanto, Energiateollisuus ry / 15.4.2018

Vanhemmat artikkelit:

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta
13.12.2016: Kooste

Luonto tuo meille vihreää energiaa
22.10.2016: Aslak de Silva, myynti- ja markkinointijohtaja, Narturvention

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
18.10.2016: Juha Miikkulainen Fennovoiman kehityspäällikkö

Kuluttaja siirtyy takapenkiltä kuskin paikalle
14.10.20116: Andy Lundström Chief Business Development Officer There Corporation

Yrityksille lisätuloja sähkön kysyntäjoustosta
13.10.2016: Markus Logren Kehityspäällikkö (DI) Helen

Energia-alan bloggarit: vaikuttamista ja verkostoitumista
13.10.2016: Energiamessut & Medita Communication Oy

World Energy Congress tulee Tampereelle
6.10.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland

Energiatehokkuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
30.9.2016: Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Ekologisessa kaupungissa asuu onnellisia asukkaita
27.9.2016: Katariina Lemetyinen, myyntipäällikkö, Expomark Oy

Energiamurros haastaa myös yritysten liiketoimintamallit – mitä tekee UPM Energy?
26.9.2016: Anne Särkilahti, johtaja, UPM Energy

Puu on elintärkeää uusiutuvaa lähienergiaa
16.9.2016: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla - tietoa tarvitaan
13.9.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergiamliitto ry 

Energian käyttäjät päästöjen vähentäjinä
9.9.2016: Kalevi Luoma, energiainsinööri, Kuntaliitto

Energiatehokas juna - ympäristöä ja asiakasta varten
6.9.2016: Nina Mähönen, Suunnittelupäällikkö rautatielogistiikka, VR Transpoint

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa
26.8.2016: Kari Keinänen, Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja, Voimatel

Valinnoilla tehokkaampaan energian käyttöön
19.8.2016: Saila Seppo, Uusi energia akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pk-yritykset työllistävät yhä kasvavan joukon ihmisiä ympäri maatamme
20.6.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergialiitto ry

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu
8.4.2016: Anna Tiihonen, tiedottaja, Suomen Tuulivoimayhdistys

Energia 2016 – Kurkistus energian tulevaisuuteen
10.3.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland