Energia Blogi

18. kesäkuuta 2018 7.10

Energian uusi arvo

Arvovalintoja energian kautta

Ajattelepa, jos energia olisikin välillä ihan ilmaista tai sinulle jopa maksettaisiin sen kuluttamisesta tiettynä ajan hetkenä?

Auringolla ja tuulella tuotetun energian lisääntyessä energiajärjestelmässämme energian arvo muuttuu. Uudet kaupankäyntimallit ja energiankäyttötavat tulevat osaksi jokaisen päivittäistä elämää. Meillä ihan tavallisilla ihmisillä ja yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää aurinkopaneeleita, energiavarastoja, sähköautojen akkuja sekä sähkölaitteita energian kuluttamiseen, tuottamiseen, myymiseen ja säilömiseen.

Meille on opetettu, että energiaa pitää säästää. Näin on hyvä olla jatkossakin, sillä ilmaston kannalta paras energia on se energia, mitä ei kuluteta. Energian käytön olemus on kuitenkin muuttumassa vähähiilisen ja vaihtelevan energian myötä.

Energia on useimmiten asiakkaalle sivutuote. Sen avulla saa muita hyödykkeitä ja palveluita kuten lämpimän kodin, mahdollisuuden liikkua paikasta toiseen tai viihdyttää itseään muilla palveluilla. Entäpä jos energia sivutuotteena sulautuukin osaksi sitä palvelukokemusta tai elämystä, joka tuottaa meille eniten arvoa? Mitä silloin tapahtuu itse energialle? Me uskomme, että energian arvo on muuttumassa ja asiakas voi tehdä arvovalintoja energian kautta. Entäpä jos joku päivä urheiluseurasi tai työpaikkasi virkistysporukka toimiikin energiayhteisönä, joka jakaa keskenään energiaresursseja kuten auringolla tuotettua sähköä ja kysynnänjoustoa, säästäen sekä rahaa että päästöjä ja ansaiten samalla varoja itselleen.

Kahvi

Digitalisaatio mahdollistaa paremman palvelun

Energiamurroksesta ja energian disruptiosta puhutaan paljon. Disruptiota ei kuitenkaan tule tavoitella vain disruption vuoksi. Data on eittämättä polttoainetta parempaan energiapalveluun ja uusiin toimintamalleihin. Sen päälle rakentuu digitaalinen energiapalvelukerros, jossa uudet toimijat ja ideat muokkaavat energian uutta arvoa. Kaiken perustana on maailman parhaat sähkö- ja kaukolämpöverkot sekä toimivat Pohjoismaiset sähkömarkkinat. Niitä käydään ihmettelemässä muualta maailmasta. Me suomalaiset osaamme rakentaa toimivia järjestelmiä, prosesseja ja hyödyntää teknologiaa ihmisen parhaaksi. Olemme ehkä vähän heikompia kertomaan teoistamme ja kehumaan itseämme. Senkin voi oppia.

Energiatutkimus on muuttumassa entistä enemmän poikkitieteellisempään ja yhdessä tekemisen suuntaan. Siitä hyvänä osoituksena on meillä Pirkanmaalla liikkeelle lähtenyt energiatutkimuksen osaamiskeskus SENECC, jossa Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT yhdistävät voimansa tarjotakseen tukea ja osaamista älykkäiden energiaratkaisujen innovoimiseen ja edistämiseen sekä verkottaakseen alan paikallisia toimijoita uudella tavalla. 

Linnut

Rohkeutta ajatella toisin

Energian uusi arvo muodostuu, kun me ihmiset uskallamme tarkastella asioita eri perspektiivistä ja positiivisesti kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Eipä ne muuttolinnutkaan, jotka istahtavat levähtämään sähkölinjoille keväisin ja syksyisin tiedosta, mikä perimmäinen tarkoitus levähdyspaikalla on. Samaan tapaan ei meidänkään energiaa käyttävien ihmisten tarvitse aina tietää ja tiedostaa kaikkea hyvän palvelukokemuksen taustalla olevasta teknologiasta ja järjestelmästä. Uusi arvo ja toimintamallit muodostuvat myös toimintaympäristön muutosten myötä. Vaikka sähkölinja ei olisi enää maan päällä vaan alla, muuttolinnut löytävät uuden tavan levähtää, vaikkapa läheisen metsän puissa. Me kuluttajatkin toivomme muutoksia varsinkin, jos koemme saavamme parempia kokemuksia sekä tukea siihen, että voimme toimia omalta arvopohjaltamme.

Kirjoittajat:

KarimakiKari Mäki
Tutkimusprofessori
VTT Oy

 

 

Öörni Sanna Öörni
Co-Creation Manager 
VTT Oy


Energia 2018

Energiaihmeitä talkoilla
Tomi Kiuru, johtava asiantuntija, Motiva / 19.10.2018

Voiko organisaation innovaatiokyky olla vain erinomainen tai huono? 
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), VTT / 15.10.2018

Liikennepäästöjen vähentämiskeskustelu uusille urille: 3 + 1 pointtia
Raimo Lovio, professori, puheenjohtaja Lähienergialiitto / 10.10.2018

Energiatehokkuus säästää rahaa ja ympäristöä: Suuri potentiaali rakennetussa ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Leasegreen Oy / 4.10.2018

Koneet, tekoäly ja robotit, entäs me?
Joni Räsänen, tuotepäällikkö, KPA Unicon / 25.9.2018

Jännempää kuin koskaan ennen
Heidi Paalatie, järjestöpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys / 12.9.2018

”Miksi ostaisin energiaa palveluna, kun pärjäämme hyvin nykyisellä mallilla?”
Leo Toivonen, myyntipäällikkö, Adven Oy / 5.9.2018

Aidot kohtaamiset lisäävät ymmärrystä energiasektorin tulevaisuudesta
Helena Kivi-Koskinen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland / 23.8.2018 

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa
Kalevi Luoma, energiainsinööri, Suomen Kuntaliitto / 18.7.2018

Energian uusi arvo
Kari Mäki, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018
Sanna Öörni, Co-Creation Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018

Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 31.5.2018

Puolisen vuotta energia-alan huipputapahtumaan Tampereella - sitä ennen huolehdittava CHP:n kilpailukyvystä
Jari Kostama, johtaja, energian tuotanto, Energiateollisuus ry / 15.4.2018

Vanhemmat artikkelit:

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta
13.12.2016: Kooste

Luonto tuo meille vihreää energiaa
22.10.2016: Aslak de Silva, myynti- ja markkinointijohtaja, Narturvention

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
18.10.2016: Juha Miikkulainen Fennovoiman kehityspäällikkö

Kuluttaja siirtyy takapenkiltä kuskin paikalle
14.10.20116: Andy Lundström Chief Business Development Officer There Corporation

Yrityksille lisätuloja sähkön kysyntäjoustosta
13.10.2016: Markus Logren Kehityspäällikkö (DI) Helen

Energia-alan bloggarit: vaikuttamista ja verkostoitumista
13.10.2016: Energiamessut & Medita Communication Oy

World Energy Congress tulee Tampereelle
6.10.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland

Energiatehokkuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
30.9.2016: Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Ekologisessa kaupungissa asuu onnellisia asukkaita
27.9.2016: Katariina Lemetyinen, myyntipäällikkö, Expomark Oy

Energiamurros haastaa myös yritysten liiketoimintamallit – mitä tekee UPM Energy?
26.9.2016: Anne Särkilahti, johtaja, UPM Energy

Puu on elintärkeää uusiutuvaa lähienergiaa
16.9.2016: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla - tietoa tarvitaan
13.9.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergiamliitto ry 

Energian käyttäjät päästöjen vähentäjinä
9.9.2016: Kalevi Luoma, energiainsinööri, Kuntaliitto

Energiatehokas juna - ympäristöä ja asiakasta varten
6.9.2016: Nina Mähönen, Suunnittelupäällikkö rautatielogistiikka, VR Transpoint

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa
26.8.2016: Kari Keinänen, Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja, Voimatel

Valinnoilla tehokkaampaan energian käyttöön
19.8.2016: Saila Seppo, Uusi energia akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pk-yritykset työllistävät yhä kasvavan joukon ihmisiä ympäri maatamme
20.6.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergialiitto ry

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu
8.4.2016: Anna Tiihonen, tiedottaja, Suomen Tuulivoimayhdistys

Energia 2016 – Kurkistus energian tulevaisuuteen
10.3.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland