Energia Blogi

8. huhtikuuta 2016 13.00

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu

Vuosi 2015 jäi suomalaisen tuulivoiman historiankirjoihin vuotena, jolloin kansallinen tuulivoimakapasiteettimme ylitti 1000 MW:n rajan. Viime vuonna Suomessa tuulivoimaan investoitiin neljänneksi eniten Euroopassa, maahamme rakennettiin 124 uutta tuulivoimalaa. Uutena teollisuudenalana tuulivoima on tuonut Suomeen työtä ja investointeja. Kehittyneellä tuulivoimateknologialla tuulesta saadaan uusiutuvaa ja päästötöntä kotimaista energiaa hyvällä hyötysuhteella.  

Seuraavat nykyisen tukijärjestelmän mukaiset 1000 MW rakennetaan seuraavan kahden–kolmen vuoden kuluessa. Sen jälkeen suomalaisen tuulivoiman tuottamat megawatit saadaan varmuudella käyttöön, jos saamme poliittisilta päättäjiltä vahvistuksen alan tulevaisuudelle. Nyt päivityksen alla olevassa energia- ja ilmastostrategiassa linjatut tuulivoimatavoitteet ja uusi markkinaehtoisempi tukimekanismi tulevat määrittämään pitkälti, miltä tuulivoima-alan tulevaisuus Suomessa näyttää.  

Riittävän kunnianhimoisella tavoitteenasettelulla varmistetaan tuulivoimarakentamisen jatko, nykyisten työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen sekä energiaomavaraisuutta edistävien investointien jatkuminen. Suomessa on merkittävää tuulivoima-alan osaamista niin hankekehityksessä kuin komponenttiteollisuudessakin. Tätä osaamista kannattaa vaalia. Globaaleille markkinoille tähtäävä komponenttiteollisuus kaipaa toimivaa kotimarkkinaa tuekseen.  

Tuulesta sähköä kolmen vuosikymmenen ajan  

Suomalaisen tuulivoiman tarinaa on kirjoitettu lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Viimeksi kuluneet vuodet ovat vakuuttaneet, että tuulivoimalla tulee olemaan merkittävä rooli suomalaisessa uusiutuvan energian tuotannossa ja energiaomavaraisuuden kehittämisessä.  

Teollinen tuulivoima alkoi kehittyä 1970-luvulla öljykriisin jälkimainingeissa, jolloin kiinnostus vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja kohtaan alkoi herätä. Vuosituhannen loppupuolella tiedostettiin energiankulutuksen jatkuva kasvu, resurssien rajallisuus sekä ilmaston saastumisen riskit. Aikakauden ilmapiiri oli siis otollinen uusiutuvan energian kehittämiselle. Ennen lähinnä mekaanisessa työssä hyödynnettyä tuulivoimaa haluttiin käyttää nyt sähköenergian tuottamiseen. Kehittämistyö eteni vauhdilla. 1980-luvun lopulla tuulivoiman tuotantokustannukset olivat laskeneet uudenlaisen teknologian ansiosta.  

Maamme ensimmäinen teollisen mittaluokan demonstraatiolaitos rakennettiin Kopparnäsiin 1980-luvulla ja ensimmäiset kaupalliset voimalat rakennettiin Korsnäsiin vuonna 1991. Vaikka tuulivoiman kehitys ja kapasiteetin kasvu oli 1990-luvulla kansainvälisesti voimakasta, alan kasvu ei lähtenyt Suomessa käyntiin toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kahden vuosikymmenen aikana meille rakentui noin 200 MW tuulivoimaa.    

Tuki tuulivoimalle on pitkäjänteistä energiapolitiikkaa  

Suomessa uusiutuvan energian kunnianhimoisemmat tavoitteet herättelivät päästöttömän energian lisäämiseen ja uusiutuvan energian tuotantoa alettiin tukea voimakkaammin tämän vuosikymmenen alussa. Leijonanosa Suomen ensimmäisestä 1000 MW tuulivoimakapasiteetista onkin rakennettu viimeisen neljän–viiden vuoden sisällä.  

Tuulivoiman nykyinen tuotantotuki on tehnyt sen minkä pitikin; sen avulla käynnistettiin tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja rakentaminen, sekä saatiin yli 800 MW uutta päästöttömän energian kapasiteettia Suomeen.

Tuulivoiman tuotannon edistämiseen tarvitaan vielä toistaiseksi tukea. Riittävän kunnianhimoisilla tuulivoimatavoitteilla mahdollistetaan kuitenkin tuotantokustannusten lasku, niin että ala tulee pärjäämään aikanaan ilman ulkopuolista tukea. Tuki tuulivoimalle on pitkäjänteistä energiapolitiikkaa ja satsaus suomalaisen energiantuotannon tulevaisuuteen. Se on tukea kotimaiselle uusiutuvalle ja ympäristöystävälliselle energialle.  

Anna Tiihonen  

Kirjoittaja toimii Suomen Tuulivoimayhdistyksessä tiedottajana.  

 


Energia 2018

Energiaihmeitä talkoilla
Tomi Kiuru, johtava asiantuntija, Motiva / 19.10.2018

Voiko organisaation innovaatiokyky olla vain erinomainen tai huono? 
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), VTT / 15.10.2018

Liikennepäästöjen vähentämiskeskustelu uusille urille: 3 + 1 pointtia
Raimo Lovio, professori, puheenjohtaja Lähienergialiitto / 10.10.2018

Energiatehokkuus säästää rahaa ja ympäristöä: Suuri potentiaali rakennetussa ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Leasegreen Oy / 4.10.2018

Koneet, tekoäly ja robotit, entäs me?
Joni Räsänen, tuotepäällikkö, KPA Unicon / 25.9.2018

Jännempää kuin koskaan ennen
Heidi Paalatie, järjestöpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys / 12.9.2018

”Miksi ostaisin energiaa palveluna, kun pärjäämme hyvin nykyisellä mallilla?”
Leo Toivonen, myyntipäällikkö, Adven Oy / 5.9.2018

Aidot kohtaamiset lisäävät ymmärrystä energiasektorin tulevaisuudesta
Helena Kivi-Koskinen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland / 23.8.2018 

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa
Kalevi Luoma, energiainsinööri, Suomen Kuntaliitto / 18.7.2018

Energian uusi arvo
Kari Mäki, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018
Sanna Öörni, Co-Creation Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018

Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 31.5.2018

Puolisen vuotta energia-alan huipputapahtumaan Tampereella - sitä ennen huolehdittava CHP:n kilpailukyvystä
Jari Kostama, johtaja, energian tuotanto, Energiateollisuus ry / 15.4.2018

Vanhemmat artikkelit:

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta
13.12.2016: Kooste

Luonto tuo meille vihreää energiaa
22.10.2016: Aslak de Silva, myynti- ja markkinointijohtaja, Narturvention

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
18.10.2016: Juha Miikkulainen Fennovoiman kehityspäällikkö

Kuluttaja siirtyy takapenkiltä kuskin paikalle
14.10.20116: Andy Lundström Chief Business Development Officer There Corporation

Yrityksille lisätuloja sähkön kysyntäjoustosta
13.10.2016: Markus Logren Kehityspäällikkö (DI) Helen

Energia-alan bloggarit: vaikuttamista ja verkostoitumista
13.10.2016: Energiamessut & Medita Communication Oy

World Energy Congress tulee Tampereelle
6.10.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland

Energiatehokkuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
30.9.2016: Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Ekologisessa kaupungissa asuu onnellisia asukkaita
27.9.2016: Katariina Lemetyinen, myyntipäällikkö, Expomark Oy

Energiamurros haastaa myös yritysten liiketoimintamallit – mitä tekee UPM Energy?
26.9.2016: Anne Särkilahti, johtaja, UPM Energy

Puu on elintärkeää uusiutuvaa lähienergiaa
16.9.2016: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla - tietoa tarvitaan
13.9.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergiamliitto ry 

Energian käyttäjät päästöjen vähentäjinä
9.9.2016: Kalevi Luoma, energiainsinööri, Kuntaliitto

Energiatehokas juna - ympäristöä ja asiakasta varten
6.9.2016: Nina Mähönen, Suunnittelupäällikkö rautatielogistiikka, VR Transpoint

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa
26.8.2016: Kari Keinänen, Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja, Voimatel

Valinnoilla tehokkaampaan energian käyttöön
19.8.2016: Saila Seppo, Uusi energia akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pk-yritykset työllistävät yhä kasvavan joukon ihmisiä ympäri maatamme
20.6.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergialiitto ry

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu
8.4.2016: Anna Tiihonen, tiedottaja, Suomen Tuulivoimayhdistys

Energia 2016 – Kurkistus energian tulevaisuuteen
10.3.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland