Energia Blogi

26. elokuuta 2016 8.20

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa

Energia-alalla tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista infrastruktuuria. Kehittyvä tietoliikenne ja tietoliikennettä hyödyntävät uudet ratkaisut mahdollistavat jatkuvan toiminnan kehittämisen. Moni asia kyetään tekemään aiempaa tehokkaammin.

Tiedon kerääminen, käsittely ja analysointi kehittävät toimintaa sekä parantavat huollon ja kunnossapidon ennakoitavuutta. Automaation hyödyt ovat ilmeiset, ja esimerkiksi valvonnassa erilaisten laitteiden, sensoreiden ja viestiverkon yhdistelmä on jo korvaamaton haettaessa reaaliaikaisia toimintamalleja.

Energia-ala vaatii verkolta toimintavarmuutta ja turvallisuutta

Erillisviestiverkot ohjaavat monien energia-alan toimintojen käyttöä niin sähkö-, kaasu- kuin vesipuolella. Verkkoratkaisujen suunnittelussa kyse on toiminnan kehittämisen ja toimintavarmuuden lisäksi myös turvallisuudesta – niin fyysisen kuin tietoturvallisuuden näkökulmista.

Energia-alalla tietoliikenteelle asetetut vaatimukset ovat tiukat ja ratkaisut niiden täyttämiseksi ovat sen mukaiset. Erillaisia laitteita tulee voida seurata ja ohjata jatkuvasti, eivätkä tietoliikennekatkokset tai turvallisuusriskit voi tulla kysymykseen.

Tietoliikenteen toimintavarmuuden kriittisyyden taso vaihtelee kohteittain ja soveltuvat ratkaisut ovat eri tyyppisiä julkisen verkon yli toteutetuista yhteyksistä aina täysin eristettyihin erillisiin verkkoihin. Käytettävä teknologia ja toteutus on valittava aina asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Erillisviestiverkon tulee palvella pitkään

Energia-alalla erillisviestiverkkoratkaisuiden on oltava pitkäaikaisia. Niitä uudistetaan usein laitteiden elinkaaren mukaisesti ja viestiverkon elinkaaren aikana laitekirjo on merkittävä. Erillisviestiverkossa on usein voitava käyttää hallitusti niin uudempaa kuin vanhempaakin teknologiaa ja ratkaisut tulee suunnitella teknologisesti niin, että niitä voidaan tukea koko pitkän elinkaaren ajan laitetoimittajan tuesta lähetien. Tietoliikenne ei saa olla tekijä, joka pakottaa tekemään arvokkaita laiteinvestointeja erillisviestiverkkoa käyttäviin ratkaisuihin.

Kuluneen vuosikymmenen aikana tietoliikenteen merkitys yhteiskunnan ja yritysten eri toiminnoissa on kasvanut ja kasvusuunta tulee jatkumaan. Tämä tarkoittaa myös datan määrän ja kapasiteettitarpeen jatkuvaa kasvua tekniikan ja ratkaisuiden kehittyessä. Pitkäikäisissä verkkoinvestoinnesissa on ollennaistua huoiehtia kapasiteetin riittämisestä myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Energiakongressissa esillä kokemuksia ja haasteita

Automaation ja etänä työskentelyn mahdollisuudet ovat kasvaneet, mikä taas ruokkii niiden hyödyntämistä. Teollisen internetin ratkaisuja hyödynnetään koko ajan enemmän. Verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa. Yhteydet ja laitteet ovat yhä monipuolisempia ja niitä voidaan hyödyntää yhä tehokkaammin. Jos aiemmin verkossa liikkui yksittäistä ohjaustietoa, siellä voi nyt lähettää livekuvaa.

Näihin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua, mikä on todettu myös suomalaisella energia-alalla. Energia 2016 -messuilla Tampereella 25.–27.10. aiheesta saa kootusti tietoa, muun muassa Voimatelin osastolla ja puheenvuoroissa. Voimatel on ollut mukana suomalaisen tietoliikenneinfran rakentamisessa vuosikymmenen ajan. Palvelemme kaikkia tietoverkkojen omistajia ja käyttäjiä kunnista teleoperaattoreihin ja yrityksiin. Kerromme tietoverkkojen rakentamisesta, hallinnasta ja uudistamisesta. Paikalla ovat myös Voimatelin sähköverkkorakentamisen ja mittauspalvelun asiantuntijat, jotka tietävät muun muassa älykkäistä sähköverkoista ja aurinkoenergian ratkaisuista.

Kokemuksia erillisviestiverkkojen ratkaisuista, niiden haasteista ja ratkaisuista voi kuulla Energiakongressin Energia ja IoT -osiossa 26.10. iltapäivällä.

Kari Keinanen

Kari Keinänen
Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja
Voimatel

www.voimatel.fi

 


Energia 2018

Energiaihmeitä talkoilla
Tomi Kiuru, johtava asiantuntija, Motiva / 19.10.2018

Voiko organisaation innovaatiokyky olla vain erinomainen tai huono? 
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), VTT / 15.10.2018

Liikennepäästöjen vähentämiskeskustelu uusille urille: 3 + 1 pointtia
Raimo Lovio, professori, puheenjohtaja Lähienergialiitto / 10.10.2018

Energiatehokkuus säästää rahaa ja ympäristöä: Suuri potentiaali rakennetussa ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Leasegreen Oy / 4.10.2018

Koneet, tekoäly ja robotit, entäs me?
Joni Räsänen, tuotepäällikkö, KPA Unicon / 25.9.2018

Jännempää kuin koskaan ennen
Heidi Paalatie, järjestöpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys / 12.9.2018

”Miksi ostaisin energiaa palveluna, kun pärjäämme hyvin nykyisellä mallilla?”
Leo Toivonen, myyntipäällikkö, Adven Oy / 5.9.2018

Aidot kohtaamiset lisäävät ymmärrystä energiasektorin tulevaisuudesta
Helena Kivi-Koskinen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland / 23.8.2018 

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa
Kalevi Luoma, energiainsinööri, Suomen Kuntaliitto / 18.7.2018

Energian uusi arvo
Kari Mäki, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018
Sanna Öörni, Co-Creation Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018

Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 31.5.2018

Puolisen vuotta energia-alan huipputapahtumaan Tampereella - sitä ennen huolehdittava CHP:n kilpailukyvystä
Jari Kostama, johtaja, energian tuotanto, Energiateollisuus ry / 15.4.2018

Vanhemmat artikkelit:

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta
13.12.2016: Kooste

Luonto tuo meille vihreää energiaa
22.10.2016: Aslak de Silva, myynti- ja markkinointijohtaja, Narturvention

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
18.10.2016: Juha Miikkulainen Fennovoiman kehityspäällikkö

Kuluttaja siirtyy takapenkiltä kuskin paikalle
14.10.20116: Andy Lundström Chief Business Development Officer There Corporation

Yrityksille lisätuloja sähkön kysyntäjoustosta
13.10.2016: Markus Logren Kehityspäällikkö (DI) Helen

Energia-alan bloggarit: vaikuttamista ja verkostoitumista
13.10.2016: Energiamessut & Medita Communication Oy

World Energy Congress tulee Tampereelle
6.10.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland

Energiatehokkuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
30.9.2016: Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Ekologisessa kaupungissa asuu onnellisia asukkaita
27.9.2016: Katariina Lemetyinen, myyntipäällikkö, Expomark Oy

Energiamurros haastaa myös yritysten liiketoimintamallit – mitä tekee UPM Energy?
26.9.2016: Anne Särkilahti, johtaja, UPM Energy

Puu on elintärkeää uusiutuvaa lähienergiaa
16.9.2016: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla - tietoa tarvitaan
13.9.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergiamliitto ry 

Energian käyttäjät päästöjen vähentäjinä
9.9.2016: Kalevi Luoma, energiainsinööri, Kuntaliitto

Energiatehokas juna - ympäristöä ja asiakasta varten
6.9.2016: Nina Mähönen, Suunnittelupäällikkö rautatielogistiikka, VR Transpoint

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa
26.8.2016: Kari Keinänen, Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja, Voimatel

Valinnoilla tehokkaampaan energian käyttöön
19.8.2016: Saila Seppo, Uusi energia akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pk-yritykset työllistävät yhä kasvavan joukon ihmisiä ympäri maatamme
20.6.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergialiitto ry

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu
8.4.2016: Anna Tiihonen, tiedottaja, Suomen Tuulivoimayhdistys

Energia 2016 – Kurkistus energian tulevaisuuteen
10.3.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland