Suomen ja Euroopan rooli maailman energiakäänteessä

16.10.2018

Vuoden kattavin energia-alan ammattilaistapahtuma Energia 2018 kokoaa Tampereen Messu- ja urheilukeskukseen 23.–25.10. energia-alan keskeiset vaikuttajat, päättäjät ja eri teknologioiden edustajat. Tapahtuman aloittaa World Energy Council Finlandin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa koostama Energiapäivä, jossa edustava joukko asiantuntijoita hakee ratkaisuja energia-alan akuutteihin haasteisiin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportin sähköistämässä ilmapiirissä.

– Energiasektori ei rajoitu kansallisvaltioiden sisälle vaan on entistä globaalimpi kokonaisuus. Kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon laadunvarmistamiseen tarvitaan jatkuvasti tarkentuvaa, luotettavaa tieteeseen perustuvaa tutkimustietoa sekä valistunutta moniäänistä julkista keskustelua, sanoo WEC Finlandin toiminnanjohtaja Helena Kivi-Koskinen.

Tampere

EU:n energiatavoitteet ja IEA:n suositukset Suomelle

Mitä Suomen ja Euroopan tasolla on tehtävissä maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lähivuosina ja -vuosikymmeninä, joita tutkijat luonnehtivat käänteentekeviksi ihmiskunnan historiassa? Euroopan komission energiaosaston varapääjohtaja Gerassimos Thomas arvioiglobaalejahaasteita ja mahdollisuuksia Euroopan perspektiivistä. Thomasin alustusta kommentoivat paneelissa yritysjohtajat Fingridistä, Fortumilta, Valmetista, Wärtsilästä ja Tampereen sähkölaitokselta.

Lisäväriä Energiapäivään tuo iltapäivällä julkistettava kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Suomen maatutkinta suosituksineen, jotka esittelee IEA:n varapääjohtaja Paul Simons ja joita tuoreeltaan kommentoi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Paneelikeskustelua aiheesta moderoi WEC Finlandin hallituksen puheenjohtaja Rami Vuola. Paneelissa ovat mukana Energiateollisuus ry:n, Suomen Ilmastopaneelin, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Suomen Climate Leadership Coalitionin edustajat.

Aktiivisella kuluttajalla avainrooli fiksussa kaupungissa

Energia 2018 jatkuu 24.10. Energiakongressilla, jonka aiheina ovat energiamarkkinat, fiksut kaupungit (Smart cities), energiahankkeet sekä energia ja digitalisaatio. Kongressissa haetaan vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten sähkömarkkinoiden murros tai menestystarinana maailmalla tunnetun sähkön ja lämmön yhteistuotannon tulevaisuus Suomessa. Päivän kuluessa selvinnee myös uusiutuvan energia tuotantotuen tarjouskilpailun tilanne sekä tuulivoiman vaikutukset pohjoismaisiin energiamarkkinoihin.

Esillä ovat myös innovatiivisten kaupunkien energiaratkaisut sekä aktiivisten kuluttajien rooli fiksussa kaupunkiympäristössä, rakennukset virtuaalivoimaloina, energian ja teollisuuden digitalisaatio sekä kyberturvallisuus energia-alalla. Lisäksi kuullaan kiinnostavista energiahankkeista Suomen suurimmasta aurinkosähköpuistosta aaltovoimaan ja pieniin modulaarisiin ydinreaktoreihin.

Laaja katsaus käytännön energiaratkaisuihin ja muutoksen hallintaan

Energia 2018 -tapahtuma tarjoaa neljän päivän aikana edustavan näkymän niin toimialan käytännön ratkaisuihin kuin muutoksen hallintaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin, sillä Bioenergiapäivä tarjoaa monipuolisen sisällön Tampere-talossa jo 22.10.  Varsinaisena messualueena toimivat 23.–25.10. Tampereen messukeskuksen A- ja E-hallit. A-hallissa esitellään teollista energiantuotantoa ja voimalaitosten järjestelmiä, laitteita ja palveluja. E-halliin kootaan kiinteistöjen energiatehokkuuden, uusiutuvan, lähienergian ja kiertotalouden ratkaisuja sekä älykkäitä energiateknologioita.

Energia 360 -päälavalla E-hallissa kuullaan keynote -puheenvuoroja, miniseminaareja ja paneelikeskusteluja ajankohtaisista aiheista. Tiistaina keskitytään 23.10. teollisuuden, kiinteistöjen ja liikenteen energiatehokkuuteen. Tieliikenteen päästövähennysten kovia tavoitteita käsitellään Lähienergialiiton järjestämässä paneelissa tiistaina iltapäivällä. Keskiviikon 24.10. teemoja ovat kiertotalous ja kestävä yhdyskuntasuunnittelu. Miniseminaarissa tarkastellaan älykästä ja puhdasta lämpöä ja pohditaan, miten energiamurros mullistaa kaukolämmön.

Torstaina 25.10. huomion kohteena ovat innovaatiot ja uudet energiateknologiat. VTT:n paneelissa pohditaan Suomen energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyyttä kansainvälisessä kilpailussa. Torstaina yleisöäänestyksessä ratkeaa myös Business Finlandin, Suomen messusäätiön ja WEC Finlandin yhdessä jakaman energia-alan Start Up-palkinnon voittaja.

Viimeisen tapahtumapäivän Key note -puheenvuoron pitää tulevaisuudentutkija Risto Linturi otsikolla ”2020-luvun radikaalit teknologiat: energian tuotannon ja kulutuksen murros”. Tarjontaa täydentävät kolmen muun esiintymislavan asiantuntijapuheenvuorot.

Messualueelle on maksuton sisäänpääsy rekisteröityneille kävijöille.

Median edustajat ovat tervetulleita Energia 2018 -tapahtumaan. He voivat akkreditoitua ennakkoon tapahtuman verkkosivuilla tai paikan päällä ja he saavat tapahtumassa pressipaketin.

Takaisin

WEC Finland