Energia Blogi

18. lokakuuta 2016 20.05

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalatyömaan valmistelutyöt ovat hyvässä vauhdissa. Hankkeessa on jo nyt – ennen ydinenergialain mukaisen rakentamisluvan myöntämistä – meneillään tai alkamassa urakoita usean sadan miljoonan euron arvosta. Tällä hetkellä Hanhikiven niemellä toimii aktiivisesti noin 190 yritystä, joista muutama on ulkomailta. Koko työmaa-alueen päivittäinen henkilövahvuus vaihtelee 200–300 välissä.

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa kahteen osaan: ydinvoimalaitoksen rakentamiseen ja tavanomaiseen rakentamiseen. Jälkimmäiseen kuuluvat muun muassa valmistelevat työt laitospaikalla ja laitoksen tukirakennusten rakentaminen. Valmistelevat työt pitävät sisällään Fennovoiman ja laitostoimittaja RAOS Projectin toimituslaajuuteen kuuluvia töitä, kuten työmaan tiestö, putkitukset, ruoppaus, vesirakentaminen ja peruskaivannon louhinta. Mittasuhteita kuvaa, että jo ennen ydinvoimalaitoksen rakennustöiden aloittamista Hanhikiven niemelle rakennetaan infrastruktuuria noin 400–500 miljoonalla eurolla.

Parhaillaan laitosalueella tehdään pohjustavia maansiirtotöitä sekä rakennetaan apu- ja tukirakennuksia. Laitostoimittaja RAOS Project Oy:n toimituslaajuuteen kuuluva reaktorirakennuksen alueen mittava maankaivuu- ja louhintaurakka valmistuu vuonna 2017. Tällä hetkellä työn alla ovat lisäksi mm. Fennovoiman pääporttirakennus, joka valmistuu kesällä 2017 ja viimeistelyvaiheessa oleva ensimmäinen kiinteä rakennus, koulutusrakennus. Näiden rakennusten urakoitsijana toimii oulaistelainen Rakennusliike Sorvoja Oy.

Energia 2016 blogi: Fennovoima työmaa                      

Rakennusliike Sorvoja Oy:n rakentama koulutuskeskus viimeistä silausta vaille valmis ottamaan vastaan työmaalle tulevia työntekijöitä.

Koulutusrakennuksen ja pääporttirakennuksen lisäksi Fennovoima rakennuttaa Hanhikiven niemelle lähivuosina myös muita tukirakennuksia: hallintorakennus, laitostoimisto, sääasema, paloasema sekä verstaat ja varastot. Pääporttirakennuksen jälkeen seuraavia rakennettavia kohteita ovat hallintorakennus ja laitostoimisto, joiden rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2017. Laitosalueen peruspalvelut jatukitoiminnot ovat pääosin valmiina, kun varsinaisen ydinvoimalaitoksen rakentaminen alkaa vuonna 2018.

Rakentamisprojektin sujuvuus edellyttää hyvää suunnittelua, johon Fennovoima on satsannut Hanhikivi 1 -hankkeen alusta lähtien. Kaikki työvaiheet dokumentoidaan huolellisesti, ja siten ne ovat jäljitettävissä ja tarkistettavissa vielä vuosienkin päästä, jotta turvallisuus ja laatutaso voidaan taata kaikissa tilanteissa. Jokaisen vaiheen aikana Fennovoima tekee kattavia selvityksiä yhteistyössä laitostoimittaja RAOS Project Oy:n ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa on myös läpi hankkeen jatkuva, aktiivinen ja ennakoiva vuoropuhelu viranomaisten kanssa. Läpi koko hankkeen noudatettava korkea turvallisuuskulttuuri takaa turvallisen lopputuotteen.

Vaikka ydinvoimalan rakentaminen on teollista toimintaa, on se myös erittäin työvoimavaltaista, sillä käsityötä on paljon, ja rakentamisen vaiheet ovat pitkäkestoisia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hanke tulee tarjoamaan monelle leivän pöytään vuosien ajan. Enimmillään ydinvoimalaitosta tulee rakentamaan kiihkeimpänä aikana 4000 henkilöä — työmaa-alueen työntekijämäärä tulee kasvamaan nykyisestä siis vielä yli kymmenkertaisesti.

Valmistuessaan vuonna 2024 Hanhikivi 1 tuottaa noin 10 terawattituntia (1 TWh = 1 miljardi kWh) sähköä, joka vastaa noin 13 % koko Suomen vuotuisesta sähköntarpeesta. Tämän vuoden Syyskuun sähkötilasto enteilee piristymistä. Sähköä käytettiin viimeisen vuoden aikana 84 terawattituntia. Tämä on 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavalla jaksolla. Sähkön nettotuonti — tuonnin ja viennin välinen erotus — paikkasi kotimaisen tuotannon vajetta. Sähkömarkkinoiden kannalta tuontisähkön hinta taisi olla kotimaista sähköä edullisempi. Eniten sähköä tuotiin syyskuussa Ruotsista ja Venäjältä. Virosta ja Norjasta sähköä tuotiin hitusen.

Juha Miikkulainen Fennovoima 

Juha Miikkulainen
Fennovoiman kehityspäällikkö

Fennovoima kertoo Hanhikivi 1 -hankkeen kuulumisista kaikkina messupäivinä A-hallin Voima-lavalla.

 


Energia 2018

Energiaihmeitä talkoilla
Tomi Kiuru, johtava asiantuntija, Motiva / 19.10.2018

Voiko organisaation innovaatiokyky olla vain erinomainen tai huono? 
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), VTT / 15.10.2018

Liikennepäästöjen vähentämiskeskustelu uusille urille: 3 + 1 pointtia
Raimo Lovio, professori, puheenjohtaja Lähienergialiitto / 10.10.2018

Energiatehokkuus säästää rahaa ja ympäristöä: Suuri potentiaali rakennetussa ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Leasegreen Oy / 4.10.2018

Koneet, tekoäly ja robotit, entäs me?
Joni Räsänen, tuotepäällikkö, KPA Unicon / 25.9.2018

Jännempää kuin koskaan ennen
Heidi Paalatie, järjestöpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys / 12.9.2018

”Miksi ostaisin energiaa palveluna, kun pärjäämme hyvin nykyisellä mallilla?”
Leo Toivonen, myyntipäällikkö, Adven Oy / 5.9.2018

Aidot kohtaamiset lisäävät ymmärrystä energiasektorin tulevaisuudesta
Helena Kivi-Koskinen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland / 23.8.2018 

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa
Kalevi Luoma, energiainsinööri, Suomen Kuntaliitto / 18.7.2018

Energian uusi arvo
Kari Mäki, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018
Sanna Öörni, Co-Creation Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018

Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 31.5.2018

Puolisen vuotta energia-alan huipputapahtumaan Tampereella - sitä ennen huolehdittava CHP:n kilpailukyvystä
Jari Kostama, johtaja, energian tuotanto, Energiateollisuus ry / 15.4.2018

Vanhemmat artikkelit:

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta
13.12.2016: Kooste

Luonto tuo meille vihreää energiaa
22.10.2016: Aslak de Silva, myynti- ja markkinointijohtaja, Narturvention

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
18.10.2016: Juha Miikkulainen Fennovoiman kehityspäällikkö

Kuluttaja siirtyy takapenkiltä kuskin paikalle
14.10.20116: Andy Lundström Chief Business Development Officer There Corporation

Yrityksille lisätuloja sähkön kysyntäjoustosta
13.10.2016: Markus Logren Kehityspäällikkö (DI) Helen

Energia-alan bloggarit: vaikuttamista ja verkostoitumista
13.10.2016: Energiamessut & Medita Communication Oy

World Energy Congress tulee Tampereelle
6.10.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland

Energiatehokkuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
30.9.2016: Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Ekologisessa kaupungissa asuu onnellisia asukkaita
27.9.2016: Katariina Lemetyinen, myyntipäällikkö, Expomark Oy

Energiamurros haastaa myös yritysten liiketoimintamallit – mitä tekee UPM Energy?
26.9.2016: Anne Särkilahti, johtaja, UPM Energy

Puu on elintärkeää uusiutuvaa lähienergiaa
16.9.2016: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla - tietoa tarvitaan
13.9.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergiamliitto ry 

Energian käyttäjät päästöjen vähentäjinä
9.9.2016: Kalevi Luoma, energiainsinööri, Kuntaliitto

Energiatehokas juna - ympäristöä ja asiakasta varten
6.9.2016: Nina Mähönen, Suunnittelupäällikkö rautatielogistiikka, VR Transpoint

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa
26.8.2016: Kari Keinänen, Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja, Voimatel

Valinnoilla tehokkaampaan energian käyttöön
19.8.2016: Saila Seppo, Uusi energia akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pk-yritykset työllistävät yhä kasvavan joukon ihmisiä ympäri maatamme
20.6.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergialiitto ry

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu
8.4.2016: Anna Tiihonen, tiedottaja, Suomen Tuulivoimayhdistys

Energia 2016 – Kurkistus energian tulevaisuuteen
10.3.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland