Energia Blogi

13. syyskuuta 2016 15.45

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla – tietoa tarvitaan

Lähienergialiitossa toivomme tasa-arvoisuutta energiantuotannon mahdollisuuksiin ja oikeaa tietoa päätösten taustalle niin politiikassa kuin energia-asioita pohtivissa kotitalouksissakin.

Kuluttajilla ja pientuotannolla on tulevaisuudessa nykyistä aktiivisempi rooli suomalaisessa energiajärjestelmässä. Se tarjoaa ihmisille laajemman valinnanvapauden energian hankinnassa ja mahdollisuuden osallistua hajautetun, puhtaan energian tuottamiseen. Energian käyttöä voi tehostaa pientuotannossa älykkäiden palveluiden avulla. Hajautettu järjestelmä tuo myös energiantuotantoon varmuutta esimerkiksi poikkeustilanteissa.

Hajautettu pientuotanto on Suomessa vanha asia, merkittävästi vanhempi kuin keskitetty energiantuotannon järjestelmämme. Perinne on jo olemassa. Nykymuodossaan pientuotanto on kuitenkin suhteellisen uusi asia, ja se kehittyy nopeasti.

Se, kuinka ihmiset haluavat liikkua ja asua, vaikuttaa myös energian tarpeeseen ja kulutukseen. Monella kuluttajalla tai yrityksellä pientuotannon valinnan taustalla ovat myös ympäristökysymykset. Pientuottaja on usein tietoinen myös energiankulutuksestaan ja käyttää energiaa säästeliäästi. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan tekoja.

Ympäristöystävällinen ja kannattava energian pientuotanto on mahdollista olemassa olevien teknologioiden ja palveluiden avulla. Ne ovat tulleet yhä suuremman käyttäjäjoukon ulottuville, hyvänä esimerkkinä aurinkopaneelien yleistyminen niiden valmistuskustannusten laskettua. 

Oikeaa ja palvelevaa tietoa energiasta

Kuluttajat ja yritykset tarvitsevat lisää tietoa, jotta he tietävät tarjolla olevat mahdollisuudet ja käytännöt. Tarve vain kasvaa lähivuosina. Lähienergialiiton tehtävänä on tehdä pientuontantoa mahdollistavien tuotteiden ja palveluiden hankkiminen helpoksi sekä tarjota niistä oikeaa kuluttajia ja yrityksiä palvelevaa tietoa. Mahdollisuuksia on lukuisia ja niihin liittyy myös paljon kysymyksiä.

Kun kyse on uusista asioista, myös käytänteiden määrittely vie aikansa. Myönteinen uudistus oli myös viime vuonna toteutettu lakimuutos, joka nosti verottoman sähkön pientuotannon vuosirajaa niin, että se kannustaa myös isompia yksiköitä, kuten kauppakeskuksia, hyödyntämään aurinkosähköä.

Joskus julkisuudessa esillä oleva tieto ei vastaa todellisuutta. Myös vanhentunutta tai jopa väärää tietoa on esillä. Yleisimmin ne liittyvät verotukseen ja lupakäsittelyyn.

Keskustelun kuuluukin käydä vilkkaana, mutta sen tulisi pohjautua faktoihin. Mielipiteitä toki on ja pitääkin olla monenlaisia. Lähienergialiitto kannattaa puhdasta energiantuotantoa ja viestii siitä tutkittuun tietoon ja tosiasioihin perustuen.

Tasa-arvoisuutta energiavalintojen taustalle

Kuluttajilla on suuri vaikutus suomalaiseen energiakenttään. He kuluttavat yli puolet tuotetusta energiasta, pääosan siitä asumiseen ja liikkumiseen. Kuluttajat ovat myös energiantuotannon merkittävä maksaja. Monet energiaan liittyvät päätökset tehdään kuitenkin teollisuuden tai suurten hankkeiden lähtökohdista.

Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus suomalaisissa energiavalinnoissa edellyttää myös asukassektorin huomioon ottamista. Hajautetun pientuotannon tukeminen on osoittautunut hyväksi ja taloudellisestikin kannattavaksi ratkaisuksi. Kotitalousvähennys on edistänyt asioita omakotiasujilla, mutta se ei ole kerros- tai rivitaloasujien ulottuvilla asunto-osakeyhtiöiden tekemissä energiaremonteissa. Myös pientuotannon rakentamiseen liittyvän sääntelyn yhtenäistäminen kunnissa on tarpeen, samoin kuin energiaosuuskuntien toiminnan esteiden poistaminen.

Tapio Tuomi

Tapio Tuomi
järjestöpäällikkö
Suomen Lähienergialiitto ry


Energia 2018

Energiaihmeitä talkoilla
Tomi Kiuru, johtava asiantuntija, Motiva / 19.10.2018

Voiko organisaation innovaatiokyky olla vain erinomainen tai huono? 
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), VTT / 15.10.2018

Liikennepäästöjen vähentämiskeskustelu uusille urille: 3 + 1 pointtia
Raimo Lovio, professori, puheenjohtaja Lähienergialiitto / 10.10.2018

Energiatehokkuus säästää rahaa ja ympäristöä: Suuri potentiaali rakennetussa ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Leasegreen Oy / 4.10.2018

Koneet, tekoäly ja robotit, entäs me?
Joni Räsänen, tuotepäällikkö, KPA Unicon / 25.9.2018

Jännempää kuin koskaan ennen
Heidi Paalatie, järjestöpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys / 12.9.2018

”Miksi ostaisin energiaa palveluna, kun pärjäämme hyvin nykyisellä mallilla?”
Leo Toivonen, myyntipäällikkö, Adven Oy / 5.9.2018

Aidot kohtaamiset lisäävät ymmärrystä energiasektorin tulevaisuudesta
Helena Kivi-Koskinen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland / 23.8.2018 

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa
Kalevi Luoma, energiainsinööri, Suomen Kuntaliitto / 18.7.2018

Energian uusi arvo
Kari Mäki, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018
Sanna Öörni, Co-Creation Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018

Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 31.5.2018

Puolisen vuotta energia-alan huipputapahtumaan Tampereella - sitä ennen huolehdittava CHP:n kilpailukyvystä
Jari Kostama, johtaja, energian tuotanto, Energiateollisuus ry / 15.4.2018

Vanhemmat artikkelit:

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta
13.12.2016: Kooste

Luonto tuo meille vihreää energiaa
22.10.2016: Aslak de Silva, myynti- ja markkinointijohtaja, Narturvention

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
18.10.2016: Juha Miikkulainen Fennovoiman kehityspäällikkö

Kuluttaja siirtyy takapenkiltä kuskin paikalle
14.10.20116: Andy Lundström Chief Business Development Officer There Corporation

Yrityksille lisätuloja sähkön kysyntäjoustosta
13.10.2016: Markus Logren Kehityspäällikkö (DI) Helen

Energia-alan bloggarit: vaikuttamista ja verkostoitumista
13.10.2016: Energiamessut & Medita Communication Oy

World Energy Congress tulee Tampereelle
6.10.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland

Energiatehokkuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
30.9.2016: Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Ekologisessa kaupungissa asuu onnellisia asukkaita
27.9.2016: Katariina Lemetyinen, myyntipäällikkö, Expomark Oy

Energiamurros haastaa myös yritysten liiketoimintamallit – mitä tekee UPM Energy?
26.9.2016: Anne Särkilahti, johtaja, UPM Energy

Puu on elintärkeää uusiutuvaa lähienergiaa
16.9.2016: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla - tietoa tarvitaan
13.9.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergiamliitto ry 

Energian käyttäjät päästöjen vähentäjinä
9.9.2016: Kalevi Luoma, energiainsinööri, Kuntaliitto

Energiatehokas juna - ympäristöä ja asiakasta varten
6.9.2016: Nina Mähönen, Suunnittelupäällikkö rautatielogistiikka, VR Transpoint

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa
26.8.2016: Kari Keinänen, Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja, Voimatel

Valinnoilla tehokkaampaan energian käyttöön
19.8.2016: Saila Seppo, Uusi energia akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pk-yritykset työllistävät yhä kasvavan joukon ihmisiä ympäri maatamme
20.6.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergialiitto ry

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu
8.4.2016: Anna Tiihonen, tiedottaja, Suomen Tuulivoimayhdistys

Energia 2016 – Kurkistus energian tulevaisuuteen
10.3.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland