Energia Blogi

13. joulukuuta 2016 9.25

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta

Energia2016_blogit

Energia 2016 -tapahtuman jälkeen on tapahtunut paljon, erityisesti päätöksenteon rintamalla. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia on nyt hallituksen hyväksymä ja eduskunnan käsittelyssä. Se linjaa toimia, joilla Suomi tavoittelee EU:ssa sovittuihin energia- ja ilmastotavoitteita vuonna 2030.

Vanhempi tutkija Paula Kivimaa käsitteli aihetta Smart Energy Transition -blogissa luovan tuhon ajatuksen näkökulmasta.

”Uusi energia- ja ilmastostrategia on selvästi ottanut askeleen kestävää kehitystä edistävän murroksen suuntaan, sillä se sisältää perinteistä järjestelmää horjuttavia linjauksia”, hän toteaa. Kivimaan blogikirjoituksen voit lukea tästä linkistä.

Euroopan komissio julkaisi 30.11.2016 laajan energia-asioiden talvipaketin, jossa linjataan kuinka kasvihuonepäästöjen vähennykset aiotaan toteuttaa. Esityksen käsittely jatkuu parlamentissa ja jäsenmaissa.

Energiateollisuus ry:n Energiaa -blogissa Energiamarkkinat -yksikön johtaja Pekka Salomaa kirjoitti marraskuun lopussa suomalaisesta lobbauksesta energiaan liittyvässä päätöksenteossa EU-tasolla:

“...kansallinen energia- ja ilmastostrategia on ilman muuta merkittävä Suomessa, mutta energiaa ja energiamarkkinoita koskeva lainsäädäntö tulee valtaosin EU-tasolta. Vaikka sähkömarkkinat pystytään niin haluttaessa turmelemaan kotimaisin tuki- ym. päätöksinkin, pääsuunta ja rajat kansalliselle päätöksenteolle tulevat Brysselin horisontista. Toki suomalaiset ovat myös siellä päätöksiä tekemässä – valmistelijoina komissiossa sekä neuvoston ja parlamentin päätöksenteossa... ...Olemme puhuneet kokemuksen rintaäänellä tulevaisuuden ratkaisuista, jotka voivat auttaa moneen eurooppalaiseen ongelmaan. Salomaan kirjoituksen voit lukea tästä linkistä.

Irti kivihiilestä, mutta miten?

Pian Energia 2016 -tapahtuman jälkeen Osmo Soininvaara otti blogissaan kantaa päästökauppaan ja sen ohella turpeen, kivihiilen ja hakkeen energiakäyttöön:

”Ympäristöväki on aivan onnesta ymmyrkäisenä, kun hallitus on ilmoittanut kieltävänsä kivihiilen polton lailla vuodesta 2030 alkaen. Olisi hauska osallistua tähän iloitsevien ihmisten joukkoon, mutta rehellisyys pakottaa sanomaan, että yksinään tämä toimenpide on hyödytön, jopa haitallinen... ...Olisi erittäin toivottavaa, että vuonna 2030 hiilivoimaloiden sulkeminen Suomessa on taloudellisesti järkevää, koska päästöoikeudet ovat riittävän kalliita. Jos hiilivoimalat suljettaisiin päästökaupan kautta eikä lainsäädännöllä, niitä suljettaisiin kaikkialla Euroopassa järjestyksessä huonoimmat ensin ja aloittaen lauhdevoimaloista. Päästöt todella vähenisivät”, Soininvaara kirjoittaa. Blogin voi lukea tästä linkistä.

Smart Energy Transition -tutkimushankkeen vuorovaikutusjohtaja, tutkija Karoliina Auvinen kirjoittaa blogissa Münchenin kaupungin tavoitteesta toimia tulevaisuudessa sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Auvinen tarkastelee tekstissään Ackermannbogenin kerrostaloalueen uusiutuvan energian hybridiratkaisua:

“Kaupungin visio ja suunnitelma on korvata kivihiili pääasiassa vuoriston lähellä sijaitsevan geotermisen kuumavesiesiintymän avulla. Lisäksi keinovalikoimassa on rakennuskannan energiatehokkuuden ja aurinkolämmön, lämpöpumppujen ynnä muiden uusiutuvien energialähteiden voimakas lisääminen… ...Ackermannbogenin hybridivoimala toimii yksinkertaistetusti niin, että kesällä aurinkolämmöllä tankataan kausivarastoa, syksyllä käytetään lämpövarastoa, keskitalvella kausivarastoa ja kaukolämpöä yhdessä sekä keväällä kaukolämpöä”, Auvinen kirjoittaa. Tekstin voi lukea tästä linkistä.

Energiaa tuulesta, auringosta tai ydinreaktorista?

Keskustelu eri energiamuotojen roolista Suomen energiapaletissa kävi kiivaana jo ennen Energia- ja ilmastostrategian julkistamista, mm. Energia 2016 -tapahtumassa, ja se jatkuu edelleen. Uusiutuva energia ja päästöjen vähentäminen ovat selkeitä tavoitteita. Monia energian tuotantomuotoja tarvitaan.

Janne Korhonen peräänkuuluttaa ydinvoimamyönteisessä blogitekstissään tutkittua tietoa energiakeskustelun taustaksi. Hänen mukaansa erityisesti ydinvoiman vastustamisessa käytetään populistisia taktiikoita ja ne myös saavat huomiota muun muassa mediassa. Janne Korhosen 25.11. julkaistussa blogitekstissä todetaan, että energialähteisiin liittyvistä terveyteen kohdistuvista haitoista pelko ja nocebo-vaikutus ovat merkittäviä.

Ilmastotieto-sivustolla hän toi esiin neljän energia- ja ilmastotutkijan julkaiseman avoimen kirjeen, joka on osoitettu ympäristöaktivisteille.

Sääriippuvaistet tuuli- ja aurinkoenergia edistävät päästöttömyyden ja uusiutuvan energian tavoitteita. Kysyntäjousto on tarpeellinen ja kehittyvä keino hyödyntää energianlähteitä, joiden tuotanto ei ole tasaista. Lähienergian blogissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro käsittelee kysyntäjouston mahdollisuuksia:

”Kysyntäjoustoa tulee edistää informaatiolla, sääntelyn kehittämisellä sekä järjestelmien ja prosessien yhtenäistämisellä. Kysyntäjouston merkitys Suomen sähköjärjestelmälle on suuri ja sen merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuuden puhtaassa energiajärjestelmässä”, Honkapuro kirjoittaa.

Energia 2016:n bloggaripaneelissakin esiintynyt Tuomas Vanhanen on ahkeroinut viimeaikoina tietokirjailijan roolissa pohtimassa keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen:

”Valot päälle -kirja on kirjoitettu ennakkoluulojen hälventämiseksi ja faktapohjaisen keskustelun tueksi. Kirja päivittää vanhan tiedon nykypäivän totuutta vastaavaksi ja toimii kansalaisen käsikirjana energia-asioihin”.

Valot päälle -kirjasta saa tietoa Tuomas Vanhasen blogista.

Kuva: Kate Zaidova / Unslpash

 


Energia 2018

Energiaihmeitä talkoilla
Tomi Kiuru, johtava asiantuntija, Motiva / 19.10.2018

Voiko organisaation innovaatiokyky olla vain erinomainen tai huono? 
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), VTT / 15.10.2018

Liikennepäästöjen vähentämiskeskustelu uusille urille: 3 + 1 pointtia
Raimo Lovio, professori, puheenjohtaja Lähienergialiitto / 10.10.2018

Energiatehokkuus säästää rahaa ja ympäristöä: Suuri potentiaali rakennetussa ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Leasegreen Oy / 4.10.2018

Koneet, tekoäly ja robotit, entäs me?
Joni Räsänen, tuotepäällikkö, KPA Unicon / 25.9.2018

Jännempää kuin koskaan ennen
Heidi Paalatie, järjestöpäällikkö, Suomen Tuulivoimayhdistys / 12.9.2018

”Miksi ostaisin energiaa palveluna, kun pärjäämme hyvin nykyisellä mallilla?”
Leo Toivonen, myyntipäällikkö, Adven Oy / 5.9.2018

Aidot kohtaamiset lisäävät ymmärrystä energiasektorin tulevaisuudesta
Helena Kivi-Koskinen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland / 23.8.2018 

Ilmastotyö kuntien vakiintunutta toimintaa
Kalevi Luoma, energiainsinööri, Suomen Kuntaliitto / 18.7.2018

Energian uusi arvo
Kari Mäki, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018
Sanna Öörni, Co-Creation Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 18.6.2018

Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?
Markku Tuovinen, Lic.Sc. (Tech), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / 31.5.2018

Puolisen vuotta energia-alan huipputapahtumaan Tampereella - sitä ennen huolehdittava CHP:n kilpailukyvystä
Jari Kostama, johtaja, energian tuotanto, Energiateollisuus ry / 15.4.2018

Vanhemmat artikkelit:

Energia 2016 blogien äänellä: Linjauksia energian ja ilmaston tulevaisuudesta
13.12.2016: Kooste

Luonto tuo meille vihreää energiaa
22.10.2016: Aslak de Silva, myynti- ja markkinointijohtaja, Narturvention

Pyhäjoella valmistaudutaan tulevaan
18.10.2016: Juha Miikkulainen Fennovoiman kehityspäällikkö

Kuluttaja siirtyy takapenkiltä kuskin paikalle
14.10.20116: Andy Lundström Chief Business Development Officer There Corporation

Yrityksille lisätuloja sähkön kysyntäjoustosta
13.10.2016: Markus Logren Kehityspäällikkö (DI) Helen

Energia-alan bloggarit: vaikuttamista ja verkostoitumista
13.10.2016: Energiamessut & Medita Communication Oy

World Energy Congress tulee Tampereelle
6.10.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland

Energiatehokkuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa
30.9.2016: Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Ekologisessa kaupungissa asuu onnellisia asukkaita
27.9.2016: Katariina Lemetyinen, myyntipäällikkö, Expomark Oy

Energiamurros haastaa myös yritysten liiketoimintamallit – mitä tekee UPM Energy?
26.9.2016: Anne Särkilahti, johtaja, UPM Energy

Puu on elintärkeää uusiutuvaa lähienergiaa
16.9.2016: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla - tietoa tarvitaan
13.9.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergiamliitto ry 

Energian käyttäjät päästöjen vähentäjinä
9.9.2016: Kalevi Luoma, energiainsinööri, Kuntaliitto

Energiatehokas juna - ympäristöä ja asiakasta varten
6.9.2016: Nina Mähönen, Suunnittelupäällikkö rautatielogistiikka, VR Transpoint

Tietoverkkoratkaisut ovat osa nykyaikaista energiainfraa
26.8.2016: Kari Keinänen, Tietoverkot-liiketoiminnan johtaja, Voimatel

Valinnoilla tehokkaampaan energian käyttöön
19.8.2016: Saila Seppo, Uusi energia akatemiaohjelman ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pk-yritykset työllistävät yhä kasvavan joukon ihmisiä ympäri maatamme
20.6.2016: Tapio Tuomi, järjestöpäällikkö, Suomen Lähienergialiitto ry

Yli 1000 MW kotimaista päästötöntä energiaa – tuulivoiman kehittäminen jatkuu
8.4.2016: Anna Tiihonen, tiedottaja, Suomen Tuulivoimayhdistys

Energia 2016 – Kurkistus energian tulevaisuuteen
10.3.2016: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, WEC Finland